įtrūkti


įtrūkti
įtrū́kti intr. Rtr; N 1. R, , 2119, K, , NdŽ, atsirasti plyšiui, įskilti: Dalgio ašmenys įtrū́ko J. Dalgė jau įtrū́kus, nepapjausi Ėr. Įtrū́kęs, įskilęs arba įdužęs puodas Š. Įtrūkę, o kartais ir nauji indai buvo apipinami beržų tošimis . Lytis, ant kurios mes taip ilgai stovėjome kartu, kažkur įtrūko, ir dabar dvi jos pusės iš lėto skiriasi . Man dantis įtrū́ko Rm. Rūta (lango stiklas) įtrūksta N.įplyšti, įdriksti: Virvė įtrū́ko, ne visai nutrūko Š. Kojinė buvo truputį įtrūkusi . Tas maišiukas įtrū́kęs čia Jrb.tr. įskelti: Nelėk – pavirsi, įtrū́ksi subinkaulį End. 2. Plt nutrūkus įlįsti, įsipainioti, įstrigti (apie siulą): Belenkant špuolę įtrū́ko galas, i negal berasti Krt. 3. įdubti, kristi: Giliai intrū́kus vaiko bambelė Rod. Kiaulės tos žviegdamos laksto po tvartą įtrukusiais šonais Vdk. 4. įsmukti: Neintrū́k liūnan, nereiks i uogų! Klt. 5. R, , 2119, N patekti kur, įkliūti: Dabar aš įtrū́kau kaip į rūtų daržą (ištiko nelaimė) Snt. | prk.: Į tikrai didę gyvasties priegadą įtrūko jis prš. 6. Plt pritrūkti, pristigti: Daug neįtrū́kstam šviesos: pakilst vė[ja]s ir privaro [akumuliatorių] Šts. Paršeliai maž teįtrūko bulvių, vis bulvėms buvo penami Ggr. 7. nustoti duoti pieno, užtrūkti: Bene įtrū́ks žiemmilžė Slnt. 8. Sut, M, įsibrauti, įsiveržti, įpulti: Staiga į kambarį įtrū́ko mano tarnaitė NdŽ.
◊ gálvą įtrū́kti galvotrūkčiais įbėgti: Įtrū́ko gálvą ir sušuko Šts.
\ trūkti; aptrūkti; atitrūkti; įtrūkti; ištrūkti; nutrūkti; patrūkti; partrūkti; pertrūkti; pietrūkti; pratrūkti; pritrūkti; raztrūkti; sutrūkti; užtrūkti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • įtrūkti — vksm. Įtrūko príekinis maši̇̀nos sti̇̀klas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aptrūkti — intr. Rtr 1. B, Sut, Srj aplink įtrūkti, įplyšti, įskilti: Aptrūko aludė SD228. Bačka aptrūko N. Pakšt – ir aptrūko aplink visą [graižas] Lp. Mūsų kaminas nuo šalčio aptrūko Ds. Čia nedaugį aptrūkę (apie dviračio ventilį) Btrm. 2. KŽ, LzŽ, Dv… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasprogti — intr. 1. BzF175, NdŽ įtrūkti, supleišėti: Pasprogsta tegu kiek, padžiūsta an ugnies bulbos Klt. Papai nu saulės pasprogę, neduodas [karvė] milžti Rdn. ║ NdŽ apačioje įtrūkti. 2. NdŽ paželti, pakilti: Žolikė pasprõgs, lengviau šert bus Pgg. | prk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užtrūkti — Rtr 1. intr. Ds, Bsg užlūžti, įskilti, įtrūkti: Naga užtrūko – reiks kiba atkirpt Ml. Būta jau seniai ažtrūkusio [nago] – teip būt nelūžęs Sdk. Karvė šliubuoja – naga ažtrūko Klt. Užtrūkęs kiaušinis – saugokis, kad neištept Ktk. 2. intr. DŽ, NdŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskilti — 1 apskìlti intr. 1. skylant aptrupėti: Visų vardai ir pavardės iškalti lenkiškai antkapių akmenyse, jau gerokai apsamanojusiuose ir apskilusiuose nuo lietaus ir vėjų J.Balt. 2. aplink įskilti, įtrūkti: Aplinkui mūsų ledas į visą rinkį apskilo rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsprogti — intr. 1. aplink įtrūkti, įskilti: Aprėžė su ta magnasava kulkele …, tuojau mūras apsprogo kaip stiklinės dugnas BsPII146. 2. sudygti, sulapoti, sužaliuoti: Apauga, apsprogsta – gražu, o dabar medžiai pliki Klt. Tik ką apsprogę dobilai Klt. ║… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitrūkti — intr. BŽ307, attrūkti K, GrvT36, Dv; RtŽ, atatrūkti Š; SD1108 1. K, RtŽ, Rtr, NdŽ, KŽ; Nmč, Ds daliai ko atplyšti, atskilti: Virvės galas atitrūko DŽ. Trumpas galelis attrūko Žrm. Mūro šmotas attrūko ir nugriuvo Sn. Kap ledas didelis attrūko [nuo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištrūkti — ištrūkti, sta ( a LKKXIV203(Zt), o intr. LKKXIV203(Zt); L 1. K, Š, DŽ, KŽ, Pln, Dkš, Ldk, Žl kam pritvirtintam, prisiūtam išplyšti: Ištrūko guzikas, saga, apvarsčiai iš naginių J. Drūtai insiūtas guzikas neištrùks Lš. Kriūtinė išvėpus, ba, matai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutrūkti — intr. Rtr, DŽ; L 1. R, MŽI298, K, N, Dgč, Aps, Grv, Švnč, Nm, Krž; Bdr atsidalyti, perplyšti pusiau, pertrūkti: Virvė nutrūko pusiau J. Nutrūko raikštis tempiamas NdŽ. Su tuo akminiu par tą virvę suplakiau – nutrūko Kl. Naginės, kad nutrùks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • partrūkti — intr. NdŽ, Pln, Varn skubiai parbėgti, parlėkti, pardumti: Aš iš Rygos partrūkau led tik 5 lapkričio Žem. Partrūko, parbėgo namo vienu gaistu K.Būg. Kai pamatė, kas te per pyragai, partrūko namo Sb. ◊ galvą partrūkti NdŽ parbėgti, parlėkti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language